top of page

Spalk plakken

Soms kan het gebeuren dat de lijm van de spalk verdwenen is en deze loszit. Het is verstandig de spalk zo snel mogelijk vast te laten zetten om verschuiving van de tanden te voorkomen. In dit geval kunt u contact opnemen met de praktijk om de spalk te laten plakken door de mondhygiënist of tandarts.

De lijmresten worden verwijderd en de spalk zal weer vastgeplakt worden op de tand.

In enkele gevallen wordt u geadviseerd contact op te nemen met een orthodontist.

bottom of page